Sluta röka med e-cigaretter

Har du som mål att sluta röka alternativt att dra ner på rökningen? Många vana rökare har med hjälp av e-cigaretter lyckats uppnå sina personliga målsättningar.

Elektroniska cigaretter drivs av batteridrivna enheter. Utseendemässigt påminner de om vanliga cigaretter, men innehållet skiljer sig. Elektroniska cigaretter innehåller vatten och nikotin upplöst i glycerin samt smakämnen och är fria från de hälsovådliga ämnen som vanliga cigaretter omfattar. Det går dessutom att finna elektroniska cigaretter fria från nikotin för den som inte vill bli bunden till detta beroendeframkallande ämne.

Att elektroniska cigaretter finns i olika nikotinnivåer har visat sig förmånligt för personer med en ambition att sluta röka. Men varför? Jo, anledningen till att de växlande nikotinnivåerna främjar förmågan att sluta röka beror på att användaren ges möjlighet att i sin egen takt trappa ner på nikotinnivån. Gradvis kan användaren reducera innehållet av nikotin i sina elektroniska cigaretter för att slutligen bli kvitt beroendet.

En annan bidragande orsak till att elektroniska cigaretter underlättat för människor som önskat sluta röka är att beroendet alltjämt stimuleras på ett fysiskt plan. Till skillnad från användning av nikotintuggummin och nikotinplåster är användning av elektroniska cigaretter betydligt mer likt användning av vanliga cigaretter. Komplexiteten i att sluta röka är mångbottnad. Dels har användaren i många fall blivit beroende av de ämnen som cigaretter innehåller, dels har användaren vant sig vid de sociala konventioner och de vanemässiga traditioner som rökningen fört med sig. Att börja använda elektroniska cigaretter i syfte att sluta röka ordinära cigaretter är med andra ord en genväg, där brukaren inte behöver ge upp den obligatoriska cigarettpausen på kafferasten.

Att sluta röka medför inte enbart ett sundare leverne. Vanliga cigaretter blir allt dyrare och att röka utgör i dag en stor och onödig utgiftspost för många människor. Att börja använda elektroniska cigaretter är ett betydligt billigare alternativ.

Sluta röka bättre med e-cigaretter

Traditionell rökning utsätter dig för ca 4000 giftiga kemikalier som inhaleras i lungorna vid varje bloss. 40 av de ämnena är kända för att vara cancerframkallande vilket gör traditionell rökning till en ytterst riskabel och ohälsosam vana som kan framkalla lungcancer och andra respiratoriska störningar.

Jämfört med traditionell rökning har e-cigaretter en minimalt skadlig effekt. Elektroniska cigaretter innehåller inte den giftiga rök, tjära och kemikalier som finns i en vanlig cigarett. Även om de marknadsförs som ett ”mera säkert” alternativ till cigaretter och inte nödvändigtvis ett verktyg för att sluta röka, köper många av våra kunder e-cigaretter just för att sluta röka.

Flera undersökningar visar vidare att elektroniska cigaretter är en lika säker och effektiv metod att sluta röka som nikotinplåster och liknande och dessutom mycket billigare.

Hälsokonsekvenser

För närvarande pågår flera studier om de långsiktiga hälsoeffekterna av inandning av nikotinånga. Om du väljer att köpa e-vätska med nikotin så kommer ditt nikotinbehov inte minska. Vi erbjuder dock vätskor helt utan nikotin så att du kan behålla känslan av att röka men helt undgå nikotin.

Nikotin är inte det ämne i tobaksrök som förorsakar cancer men att inandas ren nikotin kan vara hälsoskadligt.

American Association of Public Healths läkare har uttalat sig om att elektroniska cigaretter har minimal skadlig hälsopåverkan hos människor jämfört med vanliga cigaretter.

Hur fungerar elektroniska cigaretter?

En elektronisk cigarett drivs av ett batteri och en så kallad atomizer. Batteriet bidrar med ström till atomizern vars funktion är att värma upp den vätska, också kallad e-liquid eller e-juice, som återfinns i tanken. Den elektroniska cigaretten är dessutom utrustad med ett filter/munstycke som bidrar till att göra rökupplevelsen så verklighetstrogen som möjligt. Den vätska som du inandas påminner om vanlig tobaksrök, men innehåller inte de hälsovådliga ämnen som vanlig tobaksrök gör.

Medföljer gör också en laddare.

Sluta röka, lev ett sundare liv och skona plånboken. Aldrig tidigare har det varit så lätt.